Queremos dar las gracias a la Xunta de Galicia y a su departamento de Responsabilidad Social desde nuestro blog, por reconocer nuestra iniciativa colaborando en la entrega gratuita de mascarillas y destacando este gesto de solidaridad.

Nuestra máxima siempre ha sido que «todas las empresas debemos tratar de enriquecer nuestro entorno». Desde nuestros comienzos hemos establecido políticas de responsabilidad social, medioambiental y de recursos humanos, promoviendo siempre el desarrollo de nuestro entorno y de nuestros trabajadores.

«A empresa especialista na industria de plástico químico Epoltech ven de doar as primeiras 10.000 máscaras homologadas para os colectivos máis desfavorecidos. Unha actuación enmarcada dentro das súas accións de Responsabilidade Social Empresarial coa que contribúen á labor das asociacións e organización sen ánimo de lucro a loitar contra a crise da covid19.

Dende a rama sanitaria Epoltech Health & Protect, fabrican e distribúen máscaras e outros produtos de protección fronte a covid19, como xel hidroalcóholico, desinfectantes, virucidas, etc.

A primeira doazón de máis de 10.000 máscaras realizouse a través de acordos co banco de alimentos e albergues para que sexa unha doazón continuada, mensual, mentres que…». Sigue leyendo